Lerarenpas

Met de lerarenpas leen je persoonlijk materialen voor professionele doeleinden.

Hoe werkt het?

 • Het lidmaatschap is gratis;
 • je mag maximaal 20 materialen tegelijk lenen;
 • je mag alle beschikbare materialen lenen, met uitzondering van sprinters;
 • je mag 1 vertelkastje (‘Kamishibai’) lenen met 4 sets vertelplaten;
 • de uitleentermijn van de materialen is 6 weken en kan niet worden verlengd;
 • bij laattijdige inlevering worden de gewone bibliotheekboetes aangerekend;
 • het gebruik van de lerarenpas is vakspecifiek: materialen voor privégebruik horen niet op deze kaart en controle is mogelijk;
 • de kaart is niet bruikbaar in juli en augustus;
 • schade aan of verlies van materialen moet je vergoeden.

Wat moet je doen?

 • Vul het online aanvraagformulier in;
 • je aanvraag wordt binnen 14 dagen afgehandeld;
 • na goedkeuring kun je de nieuwe kaart afhalen aan de onthaalbalie of de al bestaande kaart weer in gebruik nemen.

Voorwaarden

 • Je moet je aanvraag elk schooljaar hernieuwen;
 • door in te stappen in het systeem verklaar je je akkoord met de regels.