Book
Dutch

Mevrouw Fauconnier hield krampachtig een wit-bruin pupje tussen haar grote boezem geklemd.
'Kijk!' zei ze nijdig. 'Iemand heeft dat sukkelaartje in mijn vuilnisbak achtergelaten. Wie doet nu zoiets?' Ze keek ons boos aan alsof het onze schuld was.
Verwonderd staarden paps en ik haar aan. Paps wreef over zijn ruige stoppelbaard. Hij liet haar woorden even bezinken. Het was immers

Title
Poebelle
Author
Maarten Jagermeester
Language
Dutch
Publisher
Antwerpen: Manteau, 2009
167 p. : tek. ; 21 cm