Mis je een boek, een cd, een dvd, een strip, een tijdschrift ... in de bibliotheek? Vind je een hiaat in de collectie? Gaat het om recente en nog verkrijgbare titels?

  • We laten je weten of we het werk kopen of niet. Er kunnen verschillende redenen zijn om het niet te kopen: het is te oud, het is niet meer verkrijgbaar, het past niet in onze collectie …
  • Als het werk wel wordt gekocht,  krijg je de kans om het als eerste te lenen, maar daar betaal je één euro voor. Duid in het formulier aan of je dat wilt.
  • Titels die niet worden gekocht, kun je misschien nog aanvragen bij een andere bibliotheek. Kijk in de Vlaamse bibliotheekcatalogus of het werk nog ergens in Vlaanderen te vinden is.
Wil je dat we het werk voor jou reserveren zodat je het als eerste kunt uitlenen zodra het in de collectie komt? Voor die reservering rekenen we één euro aan.