Is de bibliotheek open? Kom dan binnen je materialen in de inleverkast zetten:

Inleverkast/ net terug

 

 

 

 

Enkel als de bibliotheek gesloten is, kun je materialen inleveren via de (nacht)inleverbus, aan de zijkant van het gebouw:

Inleverbus

BELANGRIJK: Volg de instructies die op de display van de inleverbus worden gegeven.

Scan je materialen één voor één onderaan. Schuif je gescande materialen één voor één in de gleuf van de inleverbus. Je materialen worden meteen uitgescand nadat je het hebt ingeleverd.