Als de bib gesloten is, kun je materialen steeds inleveren via onze nachtinleverschuif.
Gebruik je lidkaart om de buitendeur te ontgrendelen via de kaartlezer bij de bel. Volg de instructies op de buitendeur.
De inleverschuiven zitten in de houten wand tegenover de buitendeur.