Als je de uitleentermijn overschrijdt, betaal je een boete per dag vanaf de dag nadat de uitleentermijn is verstreken. Sluitingsdagen worden niet meegerekend.

Wie jonger is dan 14 jaar betaalt geen boete. Kosten voor het sturen van maningsbrieven of -mails worden wel aangerekend.