Voor kinderen

Is lezen moeilijk voor jou? Kijk dan op het Makkelijk Lezen Plein!

De boeken daar zijn

  • mooi
  • spannend
  • grappig
  • avontuurlijk
  • leerrijk

maar vooral: ze zijn gemakkelijk om te lezen!

Het Makkelijk Lezen Plein (of MLP) is een grote kast in de jeugdbibliotheek. De boeken zijn leuk en aantrekkelijk en geschreven op een lager technisch leesniveau. Behalve leesboeken levert het MLP ook luisterboeken, cd-roms en informatie voor spreekbeurten en werkstukken. Alles is speciaal geselecteerd voor kinderen met een leesbeperking.

Het MLP is er voor kinderen van de basisschool met leesproblemen of een leesbeperking. Die groep bestaat voornamelijk uit kinderen met dyslexie, maar ook voor kinderen met concentratieproblemen, zoals ADHD, of kinderen met een taalachterstand is het MLP heel geschikt.

Daarnaast ondersteunt het MLP ouders en leerkrachten die deze kinderen moeten begeleiden.