Leeszaal heropent

Vanaf woensdag 9 september stelt Bibliotheek Turnhout haar leeszaal geleidelijk weer open. Kranten kunnen vanaf dan opnieuw in de bib gelezen worden.

Er zijn echter enkele richtlijnen waarvan we je vragen je aan te houden. Je leest ze hieronder.

Leeszaal Bibliotheek

We nemen volgende voorzorgsmaatregelen om de leeszaal opnieuw te openen:

  • Kranten lezen kan enkel binnen een daarvoor bestemde ruimte: de leeszaal.
  • Er mogen maximaal 4 bezoekers tegelijkertijd de krant lezen.
  • Je kan maximaal 1 uur in de leeszaal verblijven.
  • Vraag je krant op aan de balie bij de computerzaal (de A-balie). De meest recente nummers liggen ter beschikking aan de balie, oudere nummers kunnen ter inzage opgevraagd worden. Je geeft je eID of lidkaart af als borg. Je levert je krant ook weer in aan deze balie en ontvangt dan je eID of lidkaart weer terug.
  • Ontsmet je handen voor je de krant in ontvangst neemt.
  • Je krijgt samen met je krant een bordje mee waarop staat dat de leesplek ontsmet moet worden. We vragen om na je vertrek dit bordje op je leesplaats achter te laten.

En houd er verder rekening mee dat:

  • Een mondneusmasker dragen verplicht is in de bibliotheek. 
  • De meest recente tijdschriften uitleenbaar zijn. De leesplekken zijn dus voorbehouden voor de krantenlezers.